NUMER KONTAKTOWY                                                                                                                                                                                                          

691 495 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                            email:    

galeria@antiques.szczecin.pl